Društveni centar u Surdulici

 

 

 

Zgrada Društvenog centra u Surdulici izgrađena je 2002. godine, u okviru saradnje THW-a (agencije nemačke vlade kao donatora), UNICEF-a, Društva za unapređivanje romskih naselja (DURN) i Opštine Surdulica na projektu „Razvojno-obrazovni centri na jugu Srbije“. Objekat zadovoljava sve uslove neophodne za rad sa decom, mladima i roditeljima: kuhinja je funkcionalna, kao i sanitarni čvor sa dva WC-a, četiri umivaonika i tuš-kabinom, a obe radne prostorije opremljene su školskim klupama, stolicama i računarima.

Ideja za ovaj projekat nastala je još 1983. godine, sa ciljem da se unapredi razvoj i osnaži obrazovanje dece iz socijalno depriviranih porodica sa teritorije Surdulice, ali i iz okolnih sela Masurica, Binovce i Belo Polje. Pre izgradnje objekta, aktivnosti centra odvijale su se u prostorijama Predškolske ustanove „Naša radost“. Od tada, pa do danas, svi programi koje sprovodi Društveni centar bili su fokusirani na razvoj modela saradnje škole i lokalne zajednice za uključivanje marginalizovane dece u obrazovni sistem.

Rad sa decom odvijao se u tri grupe. Prva grupa obuhvatala je decu uzrasta od 4,5 do 5,5 godina i sa njima se radilo na pripremi za polazak u obavezni predškolski program; u drugoj grupi bila su deca od I do IV razreda osnovne škole, dok su trećom grupom bili obuhvaćeni stariji osnovci – deca od V do VIII razreda. Aktivnosti u sve tri grupe bile su usmerene na razvoj motivacije za školovanje, razvoj opštih intelektualnih sposobnosti, socijalne inteligencije, sticanje pozitivnih navika i konkretnih znanja. Osim toga, sve vreme se radilo i na dopuni propuštenog znanja u redovnom školovanju. Na svim ovim poslovima radio je tim koji su činili koordinatorka, vaspitači, učitelji i njihovi asistenti, a njihovim angažovanjem je do sada obuhvaćeno više od tri stotine dece.

U Društvenom centru u Surdulici radilo se i sa roditeljima, kao značajnim partnerima na programu. Kućne posete, roditeljski sastanci, savetovališta i edukacije iz konkretnih veština (osnove pletenja, veza, krojenja itd.) i konkretnih psihološko-pedagoških znanja u vezi sa planiranjem porodice i vaspitavanjem dece – to je način na koji se ostvarivala saradnja sa roditeljima kao aktivnim učesnicima u planiranju, izvođenju i evaluaciji rada centra.

Ciljevi programa centra podudaraju se i prožimaju sa ciljevima Strateškog plana razvoja Opštine, tako da Opština Surdulica pokazuje veliko interesovanje i podržava aktivnosti centra. Zahvaljujući razumevanju opštinskih vlasti unapređena je i saradnja sa ostalim akterima lokalne samouprave, posebno sa Domom zdravlja, Surduličkim kulturnim centrom, Kancelarijom za mlade itd.

Savet centra na nivou lokalne zajednice čini petoro predstavnika lokalne vlasti, Centra za socijani rad, škola, nevladinih organizacija koje se bave problemima dece i mladih, kao i roditelja dece. Savet roditelja ima 5 članova koji nagdledaju i učestvuju u svakodnevnom radu centra. U 2013. formiran je i Savet dece.

Permanentan rad i stalna komunikacija sa relevantim subjektima, kao i pozitivni rezultati dosadašnjeg rada Društvenog centra, svakako utiču na održivost ovog projekta i uspeh u budućim poslovima. Obezbeđivanje učešća svih zainteresovanih strana bilo je veoma važno i prilikom izrade programa rada centra 2013. godine.

Grupa mladih okupljena u Društvenom centru u Surdulici iste godine organizovala je 5 lokalnih akcija: prikupljanje udžbenika za siromašne vršnjake; prikupljanje novca za odlazak drugarice na ekskurziju prodajom likovnih radova dece i mladih iz centra; poseta vršnjacima u surduličkoj bolnici kojima su poklonjeni najlepši radovi dece iz centra; poseta Domu starih i darivanje jajima povodom Uskrsa, a u saradnji sa Narodnom bibliotekom „R. Domanović“; pomaganje starijim osobama nabavkom namirnica i lekova. Deca i mladi su na ovaj način ohrabreni da aktivno učestvuju u društvenom životu, a razvili su i solidarnost sa svojim sugrađanima, te ojačali sopstveno samopouzdanje.

Pomenute akcije organizovane su u okviru ciklusa radionica koje su se, osim humanizmom, bavile i interkulturalnošću, razvijanjem odgovornog odnosa prema životoj sredini, kao i razvijanjem informatičkih veština. Uz radionice za devojčice i pomoć u učenju, kao i uz sportske aktivnosti, deca i mladi učestvovali su u kvalitetnom programu osnaživanja i aktivno doprinosili njegovoj realizaciji. Zato ne iznenađuje što lokalna zajednica računa na Društveni centar u Surdulici kao resurs podrške razvoja dece i mladih, kako je i navedeno u prezentaciji rada Interresorne komisije Opštine Surdulica.

 

Adresa: Surduličkih mučenika bb, 17530 Surdulica

Kontakt: koordinatorka Marija Nikolov,

e-mail: mnikolov.psiholog2284@yahoo.com

 

 

{AG rootFolder=“/images/sampledata/“ thumbWidth=“200″ thumbHeight=“120″ thumbAutoSize=“none“ arrange=“date“ backgroundColor=“ffffff“ foregroundColor=“808080″ highliteColor=“fea804″ frame_width=“500″ frame_height=“300″ newImageTag=“1″ newImageTag_days=“7″ paginUse=“0″ paginImagesPerGallery=“50″ albumUse=“1″ showSignature=“0″ plainTextCaptions=“1″ ignoreError=“1″ ignoreAllError=“0″ template=“classic“ popupEngine=“fancybox“}Surdulica{/AG}