Društveni centar u Vladičinom Hanu

 

 

Zgrada Društvenog centra u Vladičinom Hanu udaljena je sedam kilometara od centra grada. Nalazi se u selu Lepenica, između dva romska naselja – Vidinske doline i Gornje mahale. Objekat je sagrađen Sporazumom o izgradnji Razvojno-obrazovnog centra za romsku decu, koji su 2002. godine potpisali THW (agencija nemačke vlade, donator), UNICEF, Društvo za unapređivanje romskih naselja (DURN), Opština Vladičin Han i Udruženje Roma. Već u junu iste godine centar počinje sa radom.

Objekat poseduje kuhinju sa šporetom i neophodnim posuđem, sanitarni čvor sa dva WC-a, četiri umivaonika i tuš-kabinom, kao i dve učionice opremljene školskim klupama, stolicama, pećima za grejanje, televizorom, DVD plejerom, kompjuterima, internetom i osnovnim didaktičkim materijalom.

Radom Društvenog centra u Vladičinom Hanu, od osnivanja do danas, obuhvaćeno je oko dve stotine dece. Osim kompenzatornog programa, to jest rada sa mlađim i starijim osnovcima u trajanju od dva sata dnevno, u centru se radilo i sa decom uzrasta od 3,5 do 5,5 godina, pripremajući ih za polazak u obavezni pripremni predškolski program. Godišnje je oko četrdesetoro dece pohađalo aktivnosti u centru. Program su realizovali voditelji, njihovi asistenti i koordinatorka, koji su imali preko sedamdeset edukacija.

Deca su svake godine učestvovala na maskenbalu u osnovnoj školi „Sveti Sava” u Vladičinom Hanu, prisustvovala su lutkarskim predstavama u vrtiću „Pčelica”, učestvovala svojim radovima na „Dečijoj nedelji”, prisustvovala međunarodnoj smotri folklora u Centru kulture Vladičin Han i probama KUD-a „Branislav Nušić”… Konačno, deca su posebno zadovoljna organizovanim ekskurzijama do Vranja, Vranjske Banje, Aleksandrovačkog jezera, Niša i Niške Banje.

U Društvenom centru u Vladičinom Hanu radi se i sa roditeljima, uglavnom majkama. Taj rad je edukativnog karaktera: govori se o zdravlju dece, značaju vakcinacije, važnosti zdrave ishrane dece, higijeni, zdravlju majki, životu bez nasilja itd. Organizovane su radionice za majke i sa ciljem usvajanja veština izrade ručnih radova, šivenja i pripremanja hrane. Na opšte zadovoljstvo majki izvedene su i ekskurzije do Vranja i Vranjske Banje.

                Sa školama na teritoriji opštine radi se na razmeni statističkih podataka i informacija o pojedinačnim slučajevima, na praćenju redovnosti pohađanja nastave u redovnom obrazovanju; sa predškolskom ustanovom na uključivanju sve dece u pripremni predškolski program i izvođenju zajedničkih aktivnosti; sa Crvenim krstom na pružanju materijalne pomoći (igračke, didaktički materijal); sa Centrom za socijalni rad na davanju psihosocijalne i materijalne podrške; sa Domom zdravlja na preventivnoj zdravstvenoj nezi, ciljanim pregledima, vakcinaciji i zdravstvenim predavanjima; sa Centrom za kulturu i bibliotekarstvo na praćenju kulturno-zabavnih manifestacija.

                Opština Vladičin Han već deset godina podržava i učestvuje u finansiranju rada Društvenog centra, a aktivnosti centra uključila je u Lokalni plan akcije za decu, u Strategiju za borbu protiv siromaštva i Strategiju razvoja opštine. Savet centra, kao telo lokalne samouprave, pomagao je i pratio rad centra, a 2013. godine formiran je i Savet dece.

                Aktivnosti Društvenog centra na prevenciji ranog napuštanja obrazovanja prepoznate su kao važan resurs i od strane OŠ “Vuk Karadžić” iz Stubla – saradnja sa Društvenim centrom postala je sastavni deo godišnjeg plana rada škole.

                U julu 2013. godine, Društveni centar u Lepenici potpisao je sporazum o saradnji sa Udruženjem „Generator“ iz Vranja. Ovim sporazumom je formiran tim profesionalaca iz institucija i organizacija koje rade sa pripadnicima manjinskih zajednica u Vladičinom Hanu.

                Predstava „Crvenkapa“, kreirana od strane dece i mladih iz Društvenog centra u Vladičinom Hanu, izvedena je jula 2013. godine u Centru za kulturu u Vladičinom Hanu, i najbolji je dokaz kako multikuturalan tim dece može uspešno da sarađuje i razvija svoje talente i kreativnost!

                Kada je aprila 2013. godine, posle punih 60 godina, delegacija Izvršnog odbora UNICEF-a iz Njujorka posetila Srbiju, Društveni centar u Lepenici kod Vladičinog Hana imao je čast da bude jedan od domaćina i da u najboljem svetlu prikaže svoje rezultate i uspehe, ostvarene zahvaljujući podršci UNICEF-a. 

         Adresa: selo Lepenica, 17513 Vladičin Han

Kontakt: koordinatorka Slobodanka Andrejević,

e-mail: slobahan22@gmail.com

 

{AG rootFolder=“/images/sampledata/“ thumbWidth=“200″ thumbHeight=“120″ thumbAutoSize=“none“ arrange=“date“ backgroundColor=“ffffff“ foregroundColor=“808080″ highliteColor=“fea804″ frame_width=“500″ frame_height=“300″ newImageTag=“1″ newImageTag_days=“7″ paginUse=“0″ paginImagesPerGallery=“50″ albumUse=“1″ showSignature=“0″ plainTextCaptions=“1″ ignoreError=“1″ ignoreAllError=“0″ template=“classic“ popupEngine=“fancybox“}Vladicin-Han{/AG}