Donirajte

Ukoliko ste radi da nam pomognete, donacije možete uplatiti sa ovim podacima:

 

Svrha uplate: podrška aktivnostima centra u _______________

Primalac: Otvoreni klub, Trg učitelja Tase 2, Niš

Račun primaoca: 205-152726-41, Komercijalna banka