Radionica Lebane 18.01.2013.

Radionica_Lebane_18-01-2013

U okviru projekta „Razvoj društvenih centara u jugoistočnoj Srbiji“, u petak, 18. januara 2013. godine, u prostorijama centra u Lebanu održana je radionica planiranja trogodišnjeg programa rada centra, a na osnovu analize potreba lokalne zajednice i postojećih primera društvenih centara u Srbiji i svetu.

U planiranju programa rada učestvovali su predstavnici lokalne samouprave, kancelarija za mlade, obrazovnih, zdravstvenih i institucija socijalne zaštite i predstavnici lokalnih udruženja i dosadašnjih korisnika centara.

Planirane aktivnosti centra uglavnom se odnose na lični i profesionalni razvoj dece i mladih, podršku njihovim obrazovnim postignućima i razvoj aktivizma i volontarizma mladih i usmerene su na zadovoljavanje potreba svih uzrasnih grupa, različitih nacionalnih zajednica i posebno su usmerena na
uključivanje pripadnika osetljivih društvenih grupa.

Od februara 2013. godine, UNICEF će podržati realizaciju jedne od aktivnosti planiranih programom rada, koja se odnosi na podršku obrazovanju dece i mladih.