Radionica Surdulica 21.01.2013.

Radionica_Surdulica_21-01-2013

U okviru projekta „Razvoj društvenih centara u jugoistočnoj Srbiji“, u ponedeljak, 21. januara 2013. godine, u sali Opštine Surdulica u Surdulici održana je radionica planiranja trogodišnjeg programa rada centra, a na osnovu analize potreba lokalne zajednice i postojećih primera društvenih centara u Srbiji i svetu.

U planiranju programa rada učestvovali su predstavnici lokalne samouprave, kancelarija za mlade, obrazovnih, zdravstvenih i institucija socijalne zaštite i predstavnici lokalnih udruženja i  dosadašnjih korisnika centara.

Planirane aktivnosti centra uglavnom se odnose na lični i profesionalni razvoj dece i mladih, podršku njihovim obrazovnim postignućima i razvoj aktivizma i volontarizma mladih i usmerene su na zadovoljavanje potreba svih uzrasnih grupa, različitih nacionalnih zajednica i posebno su usmerena na uključivanje pripadnika osetljivih društvenih grupa.

Od februara 2013. godine, UNICEF će podržati realizaciju jedne od aktivnosti planiranih programom rada, koja se odnosi na podršku obrazovanju dece i mladih.