Poseta Fejata Sejdića

3

Društveni centar u Bojniku, osim pomoći u izradi domaćih zadataka i učenju, sprovodi i aktivnosti koje doprinose ličnom razvoju, obrazovanju i socijalnoj inkluziji. Jedna od takvih aktivnosti je istraživačko-informatička radionica, koju je u petak posetio i najpoznatiji stanovnik Bojnika – Fejat Sejdić. Proslavljenom muzičaru deca su postavljala pitanja, a odgovore će uključiti u rezultate istraživanja znamenitosti svoga kraja.

1      2      4      5