Radionica Pirot 25.01.2013.

U okviru projekta „Razvoj društvenih centara u jugoistočnoj Srbiji“, u petak, 25. januara 2013. godine, u Društvenom centru u Pirotu održana je radionica planiranja trogodišnjeg programa rada centra, a na osnovu analize potreba lokalne zajednice i postojećih primera društvenih centara u Srbiji i svetu.

U planiranju programa rada učestvovali su predstavnici lokalne samouprave, obrazovnih i institucija socijalne zaštite i predstavnici lokalnih udruženja i dosadašnjih korisnika centra.

Planirane aktivnosti centra uglavnom se odnose na lični i profesionalni razvoj dece i mladih, podršku njihovim obrazovnim postignućima i razvoj aktivizma i volontarizma mladih i usmerene su na zadovoljavanje potreba svih uzrasnih grupa, različitih nacionalnih zajednica i posebno su usmerena na uključivanje pripadnika osetljivih društvenih grupa.