Volonteri na omladinskim razmenama

????????????????????????????????????

Volonteri i volonterke Društvenog centra u Nišu svakodnevno, uz podršku mentora, pomažu deci koja su u riziku od napuštanja škole da napišu domaći zadatak, nauče lekcije, pripreme se za testove itd. Osim toga, organizuju različite događaje za decu (dan društvenih igara, letnji bioskop, maksenbal, posete pozorištu…). Podrška koju pružaju deci višestruko je značajna: volonteri su uzori koji su deci bliski po uzrastu, dok sami istovremeno stiču dragoceno lično i profesionalno iskustvo.

Kako bi njihov trud bio nagrađen i kako bi im bila pružena još jedna prilika za učenje i lični i profesionalni razvoj, Grupa za decu i mlade „Indigo“ omogućila je učešće 14 volontera u dvema omladinskim razmena u Bosni i Hercegovini i Švedskoj. Omladinske razmene organizovane su u okviru programa Erasmus +, a u saradnji sa organizacijama IPSIA iz Italije, Planinarsko društvo „Ćusinje“ iz Bosne, FoTA iz Švedske i Qendra Rhinore Ardhmeria sa Kosova.

Po povratku sa omladinskih razmena, volonteri su bili gosti Indiga na Otvorenom radiju za otvoreno društvo. Sadik, Saša, Jelena, Jana, Miljana, Nikola, Ema i Julija podelili su sa slušaocima svoja iskustva sa putovanja. Šta su govorili o duhu tolerancije, o solidarnosti i razumevanju među mladima, kao i o omladinskim razmenama uopšte, možete da čujete ovde: 

1  2  3  4  5