Radionica Prokuplje 28.01.2013.

U okviru projekta „Razvoj društvenih centara u jugoistočnoj Srbiji“, u ponedeljak, 28. januara 2013. godine, u Sportskoj hali „Dr Zoran Đinđić“ u Prokuplju održana je radionica planiranja trogodišnjeg programa rada centra, a na osnovu analize potreba lokalne zajednice i postojećih primera društvenih centara u Srbiji i svetu.

U planiranju programa rada učestvovali su predstavnici lokalne samouprave, obrazovnih institucija i predstavnici lokalnih udruženja i dosadašnjih korisnika centra.

Planirane aktivnosti centra uglavnom se odnose na lični i profesionalni razvoj dece i mladih, podršku njihovim obrazovnim postignućima i razvoj aktivizma i volontarizma mladih i usmerene su na zadovoljavanje potreba svih uzrasnih grupa, različitih nacionalnih zajednica i posebno su usmerena na uključivanje pripadnika osetljivih društvenih grupa.     

Od februara 2013. godine, UNICEF će podržati realizaciju jedne od aktivnosti planiranih programom rada, koja se odnosi na podršku obrazovanju dece i mladih.