Informatička radionica

1

Učesnici informatičke radionice koju organizuje Društveni centar u Surdulici su deca i mladi uzrasta od 11 do 15 godina. Cilj ove radionice je osposobljavanje učesnika za korišćenje kompjutera, upoznavanje sa osnovnim pojmovima informatike, kao i sticanje veštine i razvijanje interesovanja za primenu informatike u svakodnevnom životu. To podrazumeva učenje putem interneta, ali i podsticanje kreativnog rada na računaru.

Nakon usvajanja ovih osnovnih znanja vezanih za rad na kompjuteru, deca će, uz pomoć voditelja radionice, ažurirati Facebook stranicu Društvenog centra u Surdulici i na taj način sticati dodatna znanja o korišćenju društvenih mreža.

2                    3                    4